1a Jornada Catalana de Psicoteràpia de Grup i Psicodrama

“Transformacions creatives en l’espai grupal i psicodramàtic”

25 i 26 de Maig del 2018. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.

Àrea: Esdeveniments