Sessió científica > A. Grimalt i M. Silva. Pensar, sentir i ser: Psicoanàlisi dels estats mentals primitius

Lloc: SEP - Alacant 27, entresòl C - Barcelona
Data / Hora: 28/02/2019 / 20:30 - 21:30

SESSIÓ CIENTÍFICA

Dijous 28 de febrer de 2019, a les 20:30h
-acte intern-

Presenta: Antònia Grimalt i Mabel Silva

Pensar, sentir i ser: Psicoanàlisi dels estats mentals primitius

Presentació breu:

A partir de la traducció al castellà del llibre Thinking Feeling and Being presentem un treball sobre la Psicoanàlisi dels estats mentals primitius desplegant la relació entre les perspectives de Bion i Matte Blanco. Ambdós autors no conceben el pensament com a fenomen purament cognitiu, sinó com quelcom que emergeix del propi material afectiu: l’emoció. Una ment amb infinites possibilitats d’organització de les experiències emocionals, que formen el material primari per a l’expansió de la capacitat de pensar, sense establir dicotomies entre pensament i sentiment.

Els plantejaments de Bion i Matte Blanco, respecte de les estructures formals que organitzen el pensament, troben un focus d’interès comú: El seu plantejament representa un canvi de perspectiva des dels continguts d’allò reprimit a la forma de funcionament mental, com a estructura mental. L’interès de l’analista se centra en el conflicte entre la naturalesa no-espacial i a-temporal de l’inconscient (i l’abisme adimensional que en deriva) i els conceptes organitzadors d’espai i temps. Podem descobrir vincles enriquidors entre les idees de Bion que expliquen i aclareixen conceptes de Matte Blanco, a vegades difícils de comprendre i viceversa.

Es presentarà vinyeta clínica comentada

Vols que t’avisem quan publiquem un altre article?

Àrea: Esdeveniments