Cursos de formació continuada a IPSI

Mapa no disponible

Lloc: iPsi - Balmes 184, 4º 1ª - Barcelona
Data / Hora: 21/12/2016 / Tot el dia

Cursos programats habitualment per adquirir, complemen-tar o actualitzar coneixements sobre la teoria, la clínica i la tècnica psicoanalítica.

Dirigits a psicòlegs, metges, psicòlegs clínics i sanitaris , psiquiatres i pro-
fessionals interessats en la psicoanàlisi i/o vinculats a la salut mental.

1. SIGMUND FREUD: INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS
2. SIGMUND FREUD: INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS
3. TÉCNICA PSICOANALITICA
4.TECNICA PSICOANALÍTICA: ABORDAJES TERAPÉUTICOS
5. TÉCNICA PSICOANALÍTICA: ABORDAJES TERAPÉUTICOS ESPECÍFICOS.
6. PSICOPATOLOGIA PSICOANALITICA
7. PATOLOGÍAS NARCISISTAS
8. INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA INFANTIL
9. MELANIE KLEIN
10. JACQUES LACAN
11. PSICOFARMACOLOGIA
12. PSICOANÁLISIS Y SALUD MENTAL COMUNITARIA
13. HISTORIA DEL PSICOANÁLISIS Y AUTORES RELEVANTES
14. INVESTIGACIÓN EN PSICOANÁLISIS

Informació completa sobre els cursos aquí.

Àrea: Esdeveniments